FinansijeBanke

Imovina banke i aktivno poslovanje poslovnih banaka

Aktivno poslovanje komercijalnih banaka inherentno predstavlja operacije osmišljene da obezbede da banka privlači privučeni kapital i vlasništvo. Ovo uključuje: pružanje kredita, ulaganje u različite komercijalne projekte, sticanje hartija od vrijednosti, faktoring i lizing, kao i transakcije sa računima i drugo. Imovina banke se razlikuje po stepenu likvidnosti, kao i stepenom profitabilnosti i rizičnosti. Što je nivo likvidnosti veći, manje profitabilan. Imovina banke, izražena u obliku ulaganja u vrijednosne papire i dugoročne kredite, daje najveći profit. Obično su oni najrizičniji.

Imovina komercijalne banke podeljena je prema profitabilnosti:

- profitabilne: krediti, hartije od vrijednosti, faktoring, valutne transakcije, lizing, i tako dalje;

- Neprofitni: korespondentni računi, gotovina, kapitalne investicije, osnovna sredstva, dužnici, beskamatni krediti i tako dalje.

Sredstva se obično klasifikuju u skladu sa stepenom njihove likvidnosti, odnosno stopom po kojoj se transformišu u investirana sredstva i gotovina, namijenjena bankama da odmah izvrše svoje obaveze, koje su povezane sa povjeriocima i investitorima. Kako bi banku pružila priliku svakodnevno plaćati svoje obaveze, struktura imovine banke mora biti u skladu sa zahtjevima za likvidnost. U ovu svrhu su podijeljene u zavisnosti od likvidnosti i ročnosti ove kategorije. Imovina banke je podeljena na visoko likvidna, dugoročna sredstva likvidnosti i jednostavno likvidna. Uobičajeno je da se odnose na visoko likvidne: novčana sredstva i sredstva jednaka njima na računima u centralnim bankama, korespondentskim računima, dugovnim obavezama prema državi, ulaganjima u obveznice, kao i sredstva koja se prenose na korespondentske račune banaka iz obavljanja hartija od vrijednosti. Ako je potrebno, ova likvidna sredstva banke mogu se povući iz opticaja. Osim ovih visoko likvidnih sredstava, likvidnost uključuje sve kredite koji su izdati u inostranim i nacionalnim valutama za koje je dospijeće oko trideset dana, kao i druga plaćanja od strane kreditne institucije koja je obećana da će biti iskorišćena u narednih trideset dana. Dugoročna aktiva uključuje sve kredite koji su izdati u inostranoj i nacionalnoj valuti, rok dospijeća duže od jedne godine, polovina garancija i garancija koje je izdala banka za period duže od godinu dana, krediti koji su kašnjenja minus krediti koje garantuje vlada, obezbeđeni dragocenim metalima I hartije od vrednosti. Struktura imovine banke treba postaviti što racionalnije, a banka treba pažljivo pratiti ispunjavanje uslova likvidnosti, odnosno imati dovoljno visoka likvidna, dugoročna likvidna i likvidna sredstva u odnosu na obaveze, uzimajući u obzir uslove, vrste i iznose. Takođe su u skladu sa trenutnim, dugoročnim i trenutnim pokazateljima likvidnosti.

Obavezni uslov za rad bilo koje banke jeste sprovođenje statističke analize poslovanja sa aktivom. U vezi s tim, pojavljuje se određeni skup zadataka:

- analizu strukture kreditnog portfolia;

- analiza stepena učešća u kapitalu;

- analizu strukture operacija i njihovu promjenu u vremenu;

- upoređivanje strukture poslovanja banaka;

- procjenu usklađenosti sa obaveznim zakonskim propisima;

- određivanje kvaliteta aktive, naročito procjene kreditnog rizika;

- operacije grupne aktive prema stepenu likvidnosti.

Banka, kao i svaka druga kompanija, čije se aktivnosti obavljaju u tržišnoj ekonomiji, suočena sa rizicima gubitaka. Zadatak njegovog upravljanja je optimalno distribuirati imovinu, što minimizira rizike.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.